Barevné modely

Oko vnímá barvy na základě sond do tří míst spektra. Z tohoto faktu vycházejí i barevné modely, které nejsou nic jiného než modelování lidského vnímání barev. Prvním z modelů používaným především při zobrazování barev v digitální technice (fotoaparáty, monitory, kamery, televize) je RGB.

RGB model

V tomto modelu je každá barva složena ze tří základních barev o různé intenzitě svítivosti (sytosti). Základními barvami je red –červená, green – zelená a blue – modrá. Za barvou se udává její svítivost v rozmezí 0-255. 0 znamená že bod nesvítí a 255 že bod svítí naplno. Černá barva je tak reprezentována třemi body RGB o nulové svítivosti tzn. RGB = 0,0,0. Bílá naopak třemi body RGB o maximální svítivosti RGB = 255,255,255. Např. přímá modrá barva = RGB = 0,0,255. Barevné spektrum si pak lze představit jako model krychle viz. obrázek.

RGB kostka

RGB model je tedy aditivní model, založený na přidávání RGB světel na tmavou (nesvítící) podložku (typicky klasický monitor či televize). Přidáním všech světel naplno se vytvoří bílá viz. obrázek.

RGB nasvětlení

CMYK model

Každý fotograf nebo grafik , který svoji práci nekončí u obrazovky monitoru, řešil a řeší problém, jak své fotografie nejlépe vytisknout. Zde bohužel nastává problém. I když vychytá rozumnou věrnost barev, tak při převodu fotografií na papír často fotografie ztratí svoji krásu, zejména brilanci barev. Příčinou je zcela odlišný způsob tvorby barev na papíře a na monitoru. CMY model (tedy bez černé barvy) je teoreticky inversní k modelu RGB. Lze ho tedy popsat stejnou krychlí, ale s výchozím bodem v bílé barvě (vpravo nahoře) a s inkousty doplňkovými k barvám RGB, tedy CMY. V praxi se ale používá i černá barva, neboť složením tiskových barev nevznikne 100% černá barva. Také reálné inkousty mají jinou barvu než přesné doplňkové barvy k RGB. CMYK je tedy model složený z barev cyan – azurová, magenta – purpurová, yellow – žlutá a blacK – černá. Sytost každé barvy se opět udává číslem v rozmezí 0-255. Například bílá barva je specifikována CMYK = 0,0,0,0.

CMYK kostka

CMYK model je tedy subtraktivní model, založený na odčítání RGB barev při odrazu bílého světla od inkoustů. Překrytím jednotlivých barev vznikají tmavší odstíny, přičemž přidáním všech inkoustů na bílou podložku (papír) přes sebe naplno se vytvoří černá barva, neboli všechno světlo je pohlceno viz. obrázek.

CMYK nasvětlení

Rozdíl mezi CMYKem a RGB je v tom, že nikdy nevytisknete tak rozjásané barvy, jako dokáže zobrazit na počítači.